Oustrupgaard

og dens Beboere gennem 400 Aar.

Af    S. LETH DANIF.I.SEN

         De tre gårde i Røgen Sogn, Gjern Herred, der i vore dage bærer navnet Oustrup, er opstået ved deling af den forlængst nedbrudte Oustrupgaards jorder.

Allerede så tidligt, som i året 1191 har denne gårds navn været kendt, og gården hørte da under Aarhus Bispestol. I nævnte år døde det 1172 grundlagte Øm Klosters, særlige beskytter og velgører, Biskop Svend af Aarhus, og blev begravet fra sin gård "Østrup". Da det vides, at munke fra Øm var kaldet til Bispens dødsleje, og da afstanden mellem klosteret og Oustrupgaard kun var et par mil, taler sandsynligheden i nogen grad for, at bispen er død på denne gård1).

Alt gennem Middelalderen hørte Røgen Sogn til de fem sogne af Gjern Herred, der var lagt under Skanderborg Slots Len, men først efter reformationen kendes navne på brugere af Oustrupgaard, og først blandt disse træffes navnet Anders Bonde, Herredsfoged i Gjern Herred 1555 og omtrent en snes år frem i Tiden.

l.    Herredsfogden Anders Bondc's afstamning.

Navnet Anders Bonde var allerede gammelt på egnen, før det knyttedes til gården Oustrupgaard. En

1] Øm Klosters Krønike. Aarhus Stifts Aarbøger 1932. S. 89.

 

1